Vi utbildar din arbetsplats i Mentorskap. Vi verkar för och uppmanar till en arbetsmarknad som välkomnar mångfald på riktigt. Med mångfald menar vi på alla de sätt som vi människor är olika.

Mentorskap är en pedagogisk process för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Med utbildningen vill vi verka för öppenhet och inkludering. Tillsammans med er gör vi det möjligt för människor att känna en tillhörighet och ett sammanhang. Detta är ett så viktigt grundläggande behov för mänskligt välmående. Vi utmanar person och organisation till utveckling. Tillsammans kan vi bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagets/organisationens utveckling och lönsamhet. Visst vill väl även du vara med?