Vi utbildar din arbetsplats i Mentorskap. Vi verkar för och uppmanar till en arbetsmarknad som välkomnar mångfald på riktigt. Med mångfald menar vi på alla de sätt som vi människor är olika.

Vi har gått Mentorskapsutbildningen:

AKTUELLT: