Vi utbildar din arbetsplats i Mentorskap. Vi verkar för och uppmanar till en arbetsmarknad som välkomnar mångfald på riktigt. Med mångfald menar vi på alla de sätt som vi människor är olika.

Mentorskap är en pedagogisk process för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Vi utbildar och stöttar företag och organisationer till öppenhet och inkludering. Tillsammans med er gör vi det möjligt för människor att känna en tillhörighet och ett sammanhang. Detta är ett så viktigt grundläggande behov för mänskligt välmående. Vi utmanar person och organisation till utveckling. Vi har kompetensen, och vi delar gärna med oss! Tillsammans kan vi bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagets/organisationens utveckling och lönsamhet. Visst vill väl även du vara med?