Mentorskaps informationsfoldrar har kommit! Så nya att de fortfarande är varma från tryckeriet!
Du som arbetar arbetsgivarnära, ha med dig Mentorskapsutbildningen som ett erbjudande och medverka till att inkludera mera. Utbildningen ger företaget utbildning i Mentorskap; kunskap, verktyg och nätverk. Dessutom berikas du av olika perspektiv, kompetens och erfarenhet. Det kan leda till både mänskliga och ekonomiska vinster!

Vill ni veta mer? Frågor eller funderingar? kontakta projektledare