Blir det värre för de som har det värst?

3 juli, 2020By mentorskapvgHållbara metoder

Flera forskare varnar för att Coronapandemin kan fördjupa utanförskap, mental ohälsa och socioekonomiska skillnader. Men det finns ljusglimtar om hur vi kan övervinna krisen tillsammans. Precis som med klimatförändringarna känner vi igen mönstret. De redan utsatta drabbas först och lider längst. Våra kollegor som jobbar rehabiliterande i Samordningsförbundet berättar att för personer som står långt … Read More

”Det visste vi redan. Eller?”

7 april, 2020By mentorskapvgHållbara metoder, Hållbarhet, Information, Utbildning

Mats Forsberg, Vd och statistiker, på Statisticon börjar sin dragning med att befolkningsundersökningar i kommunal verksamhet kopplat till samhällsekonomi och socioekonomiska förhållanden ofta tycks bekräfta vad vi redan visste. Men Mats menar att vi ska akta oss för att ta saker för givet, speciellt komplexa statistiska samband. Dragningen visar ett polariserat Göteborg (2017) där det … Read More

Krisen – en möjlighet för det goda ledarskapet?

20 mars, 2020By mentorskapvgArbetsgivare, Hållbara metoder, Hållbarhet

Avbokat, avbeställt, inställt. Är du inte inom dagligvaruhandel eller hygienartiklar har du säkert sett efterfrågan dyka de senaste veckorna? Som utbildningsledare på Mentorskap hör jag och mina kollegor dagligen från arbetsgivare som går på knäna i spåren av Corona-utbrottet. När finanskrisen under 2008 drabbade den amerikanske tillverkaren Barry-Wehmiller sjönk kundernas beställningar med 40%. Vd:n Bob … Read More

Så kan du inkludera mera!

10 februari, 2020By mentorskapvgArbetsgivare, Hållbarhet

Hur kan näringsliv och myndigheter tillsammans skapa en inkluderande arbetsplats? Det stod på dagordningen när Mentorskap presenterade sitt koncept inför lokalt näringsliv och myndigheter hos Samordningsförbundet i Uppsala den 6 december. Ett företag som har kommit en lång väg är XXL Uppsala och varuhuschefen Göran Johanson. Göran och hans kollegor har sedan en lång tid … Read More

Mentorskapsutbildningen 7 nov 2019

26 november, 2019By mentorskapvgUtbildning

Yey!  274 Mentorer sedan starten 2014 ..men på bilden ser vi de 32 utbildningsdeltagare som kom den 7 november (2019)!  Mentorer –  stärkta i att på ett bra sätt kunna välkomna, introducera och vägleda individer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Tex kom ytterligare personal från Rusta – en sann ambassadör för Mentorskap och … Read More

Mentorskap ÄR att bidra till Agenda 2030!

5 juni, 2019By mentorskapvgInformation

  Att inkludera mera på våra arbetsplatser genom Mentorskap är ett bra och konkret sätt att bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagens utveckling och lönsamhet! Glädjande nog arbetar 3 av 4 företag med hållbarhet som också börjar bli en alltmer integrerad del av affären. 9 av 10 som arbetar aktivt med hållbarhetsarbete … Read More

Mentorskapsutbildning 3 April 2019

5 april, 2019By mentorskapvgUtbildning

Våren är här! Så även Mentorskapsutbildningen tillfälle nr två i år, som gick av stapeln i veckan! Gästade oss gjorde tex Bo&Son, GF Sak, NSPT Consulting, SE Management, Clarion Post, ABF med flera. Några av dessa arbetar dagligen med individer i behov av extra stöttning för att närma sig arbetsmarknaden. Och ni som har kunskapen … Read More

Uppdragsutbildning 15 jan 2019 Angeredsvinkeln

17 januari, 2019By mentorskapvgUtbildning

Mentorskapsprojektet rivstartade året med en Uppdragsutbildning i Mentorskap. Tina Svensson, processledare, på Arbetsmarknadsenheten 2 efterfrågade utbildningen i samband med att de startat upp ett samarbete med Göteborgs Universitets lokalvårdsavdelning. Ett samarbete för att möjliggöra att den mest utsatta av grupper kan få in en fot på arbetsmarknaden – utlandsfödda kvinnor i långvarigt utanförskap. Gästspelade gjorde … Read More

Lyssna till eftersnacket Kunskapsdialog 7 dec 2018

16 december, 2018By mentorskapvgInformation

Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien. På Kunskapsdialog den 7 december … Read More