Uppdragsutbildning 15 jan 2019 Angeredsvinkeln

17 januari, 2019By mentorskapvgUtbildning

Mentorskapsprojektet rivstartade året med en Uppdragsutbildning i Mentorskap. Tina Svensson, processledare, på Arbetsmarknadsenheten 2 efterfrågade utbildningen i samband med att de startat upp ett samarbete med Göteborgs Universitets lokalvårdsavdelning. Ett samarbete för att möjliggöra att den mest utsatta av grupper kan få in en fot på arbetsmarknaden – utlandsfödda kvinnor i långvarigt utanförskap. Gästspelade gjorde … Read More

Lyssna till eftersnacket Kunskapsdialog 7 dec 2018

16 december, 2018By mentorskapvgInformation

Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien. På Kunskapsdialog den 7 december … Read More

Mentorskapsutbildningen 24 oktober gav arbetsmarknaden 19 nya Mentorer att stötta människor i att tillhöra och tillföra!

25 oktober, 2018By mentorskapvgUtbildning

Utbildningsledare Melina Myrbäck, Elisabet Blumenfeld Larsson, Anna Scherlin och projektledare Annica Samuelsson stod för dagens innehåll. Satte agendan gjorde också företagen som gick Mentorskapsutbildningen så som tex Swesam, Liseberg, Förvaltnings AB Framtiden, Skyltmax, Effort och många fler med dem! Detta var årets tredje utbildningsomgång i Yesbox lokaler. Det var på många sätt en givande dag … Read More

Mentorskaps informationsfoldrar har kommit!

17 oktober, 2018By mentorskapvgInformation, Utbildning

Mentorskaps informationsfoldrar har kommit! Så nya att de fortfarande är varma från tryckeriet! Du som arbetar arbetsgivarnära, ha med dig Mentorskapsutbildningen som ett erbjudande och medverka till att inkludera mera. Utbildningen ger företaget utbildning i Mentorskap; kunskap, verktyg och nätverk. Dessutom berikas du av olika perspektiv, kompetens och erfarenhet. Det kan leda till både mänskliga … Read More

Utan Samordningsförbundens personal – ingen inkluderande arbetsmarknad!

26 september, 2018By mentorskapvgUtbildning

Igår hade Mentorskap med personal från Samordningsförbunden vårt andra inspirationstillfälle sedan genomgången utbildning hösten 2017. Detta för att levandegöra och påminna oss om hållbarhetskommuikation och varumärkeskänedom, som så viktigt för att förstå de företag vi möter. Socialt hållbarhetsarbete sker bäst på regional och lokal nivå. Att öppna upp sin arbetsplats för personer med funktionsvariationer genom … Read More

Mentorskap har blivit med en egen hemsida! 

17 september, 2018By mentorskapvgInformation

Vi är glada över att kunna presentera Mentorskaps nya hemsida. Har det varit lätt? Nej. Har det tagit lång tid? Ja. Blev det bra? Det får vi se! Med den hoppas vi nämligen att arbetsmarknaden blir tillgänglig för fler! Genom en hemsida för Mentorskapsutbildningen önskar vi att företag enklare kan finna information om vilka vi … Read More

Samordningsförbunden och våra parter – vi har en viktig roll att spela!

14 september, 2018By mentorskapvgInformation

Karlsson, Tom S and Viveka Nilsson. 2017. Bristande samordning och liten förståelse. En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap. Vol. Rapport 143. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. Kunskapsdialog 7 december kl 8.30 -10.00. Plats: Samordningsförbundet Göteborg Väster, Järnbrotts prästväg 2, 42 147 Västra Frölunda  Anmälan till: Annica.samuelsson@vastra.goteborg.se. Skriv Kunskapsdialog … Read More

Internt informationstillfälle

12 september, 2018By mentorskapvgInformation

13 september avsatte vi nästan en heldag åt att informera och hålla utvalda delar av konceptet Mentorskap. Detta för att få fler att sprida utbildningen. Med ökad kunskap om vår målgrupp på arbetsmarknaden önskar vi företag att våga öppna upp sina arbetsplatser och ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Tack Hälsosteget, RESAM i … Read More

Nästa utbildningstillfälle

21 augusti, 2018By mentorskapvgUtbildning

Liseberg, Framtiden AB, Effort är några av de bolag/företag som är representerade och har anmält sig till nästa utbildningstillfälle! Heldagsutbildning  24 oktober samt fördjupning 7 november.  Anmäl er! Fyll i frågeformuläret, så kontaktar vi dig inom en vecka. Inbjudan hittar du här. Anmälan görs här.