”Det visste vi redan. Eller?”

7 april, 2020By mentorskapvgHållbara metoder, Hållbarhet, Information, Utbildning

Mats Forsberg, Vd och statistiker, på Statisticon börjar sin dragning med att befolkningsundersökningar i kommunal verksamhet kopplat till samhällsekonomi och socioekonomiska förhållanden ofta tycks bekräfta vad vi redan visste. Men Mats menar att vi ska akta oss för att ta saker för givet, speciellt komplexa statistiska samband. Dragningen visar ett polariserat Göteborg (2017) där det … Read More

Mentorskap ÄR att bidra till Agenda 2030!

5 juni, 2019By mentorskapvgInformation

  Att inkludera mera på våra arbetsplatser genom Mentorskap är ett bra och konkret sätt att bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagens utveckling och lönsamhet! Glädjande nog arbetar 3 av 4 företag med hållbarhet som också börjar bli en alltmer integrerad del av affären. 9 av 10 som arbetar aktivt med hållbarhetsarbete … Read More

Lyssna till eftersnacket Kunskapsdialog 7 dec 2018

16 december, 2018By mentorskapvgInformation

Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien. På Kunskapsdialog den 7 december … Read More

Mentorskaps informationsfoldrar har kommit!

17 oktober, 2018By mentorskapvgInformation, Utbildning

Mentorskaps informationsfoldrar har kommit! Så nya att de fortfarande är varma från tryckeriet! Du som arbetar arbetsgivarnära, ha med dig Mentorskapsutbildningen som ett erbjudande och medverka till att inkludera mera. Utbildningen ger företaget utbildning i Mentorskap; kunskap, verktyg och nätverk. Dessutom berikas du av olika perspektiv, kompetens och erfarenhet. Det kan leda till både mänskliga … Read More

Mentorskap har blivit med en egen hemsida! 

17 september, 2018By mentorskapvgInformation

Vi är glada över att kunna presentera Mentorskaps nya hemsida. Har det varit lätt? Nej. Har det tagit lång tid? Ja. Blev det bra? Det får vi se! Med den hoppas vi nämligen att arbetsmarknaden blir tillgänglig för fler! Genom en hemsida för Mentorskapsutbildningen önskar vi att företag enklare kan finna information om vilka vi … Read More

Samordningsförbunden och våra parter – vi har en viktig roll att spela!

14 september, 2018By mentorskapvgInformation

Karlsson, Tom S and Viveka Nilsson. 2017. Bristande samordning och liten förståelse. En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap. Vol. Rapport 143. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. Kunskapsdialog 7 december kl 8.30 -10.00. Plats: Samordningsförbundet Göteborg Väster, Järnbrotts prästväg 2, 42 147 Västra Frölunda  Anmälan till: Annica.samuelsson@vastra.goteborg.se. Skriv Kunskapsdialog … Read More

Internt informationstillfälle

12 september, 2018By mentorskapvgInformation

13 september avsatte vi nästan en heldag åt att informera och hålla utvalda delar av konceptet Mentorskap. Detta för att få fler att sprida utbildningen. Med ökad kunskap om vår målgrupp på arbetsmarknaden önskar vi företag att våga öppna upp sina arbetsplatser och ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Tack Hälsosteget, RESAM i … Read More