VÅRT CSR (Corporate Social Responsibility)

Vad gör vi själva?

Hållbarhetsarbete är inget ensamarbete, det vi åstadkommer gör vi tillsammans med våra parter!

Samordningsförbundens grunduppdrag – att samverka kring arbetslivsinriktad rehabilitering med individens behov i centrum – är ett hållbarhetsuppdrag i sig!

Genom Mentorskapsutbildningen verkar och sprider vi framgångsfaktorerna för att ett gott socialt hållbarhetsarbete, som gynnar person och företag. 

Samtliga sex Samordningsförbund är medlemmar i CSR-Västsverige. Med kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsutbyten gör vi oss själva medvetna om vår påverkan på samhälle, miljö och människa och bidrar genom att sprida det till fler!

Samordningsförbundens personal har genomgått Mentorskapsutbildningen och nya medarbetare utbildas löpande. Detta för att kunna stötta dig i din roll som Mentor/Dig som arbetsgivare i socialt hållbarhetsarbete.   

Mentorskaps CSR-aktiviteter

Internutbildning i CSR "Att förena hållbarhet med affärsnytta - om man gör det på riktigt". Utbildningsanordnare: GOCSR och SMIND.

Event "Våga nytt - vinn mer! Genom mentorskap kan vi nå en inkluderande arbetsmarknad" (2017) Inspiratör: Anna Bergholz.

Rekryteringsmässa "Rekrytera Hållbart" (2017) – medarrangörer tillsammans med CSR Västsverige och Medborgarskolan.

Guldpartner till CSR Forum 2016 "Learning by failing".

Idésluss - ett nätverk med anordnare Business Region Göteborg i samarbete med CSR Västsverige  med följande frågeställning: "Hur kan vi bidra till att minska glappet på arbetsmarknaden” . Här blev Mentorskap som redan upparbetad plattform på området en av flera projektgrupper att arbeta vidare, nå ut och sprida Mentorskapsutbildningen.