Vitt frågetecken på blå bakgrund

Ibland när jag och mina kollegor i Finsam Göteborg träffar arbetsgivare, kan det hända att vi får höra H-ordet. Handikapp. Socialstyrelsens terminologiråd strök ordet handikapp ur sitt vokabulär 2007. Myndigheten definierar handikapp som ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. En del säger funktionsnedsatta, andra säger funktionsvarierade. Japp, det är svårt att säga rätt.

Ok, handikapp är nedsättande, så en handikapptoalett ska kallas ”toalett för personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariation”?

Språkrådet beskriver denna situation, att i vissa fall kan ett ord ersättas med andra, i detta fall ”tillgänglig toalett”. Lägg märke till att fokus flyttas från personen som använder toaletten till hur något anpassats för att fungera för fler.

När vi utbildar arbetsgivare i Mentorskap uppkommer många frågor som tangerar detta ämne. Liksom många anpassningar för vår målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden, finns det inga givna svar. Allt beror på kontext, relation och person. Men generellt ger vi följande råd:

  • Berätta för personen att du känner att det är en utmaning att göra rätt, och vill behandla och benämna den personen med respekt. Fråga hen vilket ord som passar.
  • Fokusera på vad som fungerar för hen att göra. Det kanske är så att de flesta hinder som finns oftast inte gör någon stor skillnad.
  • Om det finns ett hinder i arbetsmiljön, försök att benämna situationen utifrån hindret istället för personens svårigheter att arbeta på grund av hindret.

Vill du lära dig mer hur du kan tänka om de specifika orden, t.ex. funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp? Kolla det här inlägget på Mentorskaps instagram! Du kan också läsa mer på Språkrådet och i Socialstyrelsens termbank.