13 september avsatte vi nästan en heldag åt att informera och hålla utvalda delar av konceptet Mentorskap. Detta för att få fler att sprida utbildningen. Med ökad kunskap om vår målgrupp på arbetsmarknaden önskar vi företag att våga öppna upp sina arbetsplatser och ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Tack Hälsosteget, RESAM i Samordningsförbundet Nordost, ViCan Delta med flera som gjorde dagen rolig och klok!

Ny personal inom förbunden och anställda hos parterna som är intresserade av att få ta del av Mentorskapskonceptet är välkomna igen på ett uppsamlande tillfälle i början på 2019. Plats: Yesbox Gamlestadsvägen. Datum är ej satt. Håll utkik här på hemsidan!

Vid frågor eller om du/ni vill ha stöttning i fråga om arbetsgivarbesök för information om Mentorskap är du välkommen att kontakta projektledare annica.samuelsson@vastra.goteborg.se eller tel: 0728-567504