Kunskapsdialog internt för Samordningsförbunden och våra parter

Offentlig sektor, Samordningensförbunden och våra parter,  har en viktig roll att spela! Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien . Tom S Karlsson, Filosofie doktor i företagsekonomi Universitetslektor i offentlig förvaltning, leder seminariet. Karlsson, Tom S., and Viveka Nilsson. 2017. “Bristande samordning och liten förståelse”.

I seminariet diskuteras utsatthet i arbetslöshetstermer i teoretiska termer av ”komplexa problem” där samordning och samverkan spelar central roll för framtida möjligheter. Presentationen utgår från en nyligen publicerad forskningsrapport (Karlsson & Nilsson 2017)1 där 33 personers berättelser och erfarenheter kring anställning av individer som befinner sig i utanförskap presenteras. Särskilt fokus för är vilken roll den offentliga sektorns välfärdsinstitutioner har för en mer inkluderande arbetsmarknad.1 : En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap Vol. Rapport 143. Göteborg: Kommunforsking i Västsverige.

Dagordning:
När: 08:30 – 10:00

8.30-8.40 Kort från Samordningsförbunden/ Mentorskapsprojektet
8.40- 9.30 ”Bristande tillit och liten förståelse” – Tom S Karlsson
9.30-10.00 Efterföljande frågestund/diskussion

Var: Samordningsförbundet, Järnbrotts prästväg 2
Lokal: Omvandlaren

Anmälan via länk: https://www.simplesignup.se/event/139359
Sista anmälningsdag: 1 december

Får du förhinder maila: linda.nihlen@arbetsformedlingen.se
Först till kvarn! Antalet platser är begränsat.
Välkomna önskar
Projektledare för Mentorskap, Annica Samuelsson med Samordningsförbunden: Göteborg Väster, Göteborg Nordost, Göteborg Centrum, Hisingen Delta, Älv-och kust, Insjöriket

© 2021 Mentorskap All Rights Reserved.