Mentorsnätverk #1 – Hur börjar jag inkludera?

Nu kör vi igång! I vårt första Mentorsnätverk den 19 november berättar Systembolagets butikschef Linda Ericsson om hur de startade upp sitt inkluderingsarbete. Vi får även se en intervju med två deltagare som har inkluderats.
Mentorskap kommer ge tips och berätta om vilket stöd du kan få av oss. Självklart kommer du också ha tillfälle att fika och mingla med de andra mentorerna i nätverket!

Anmäl dig här!


Mentorsnätverket är ett forum för utbildade mentorer. Här kan du som mentor dela erfarenheter, kunskap och få nya kontakter. Varje tillfälle har vi en kort föreläsning utifrån ett tema på området social hållbarhet. Vill du utbilda dig till Mentor? Här hittar du nästa utbildningstillfälle.

© 2021 Mentorskap All Rights Reserved.