”Om jag ska vara ärlig, så tycker jag att vi aldrig mer ska ta i hand igen. Det skulle inte bara förhindra spridningen av covid19, utan skulle även minska landets (USA) influensafall. ”, sade Anthony Fauci till Wall Street Journals podcast i april. Han är en av de ledande smittskyddsexperterna i Vita husets Coronavirus Task Force, och har beskrivits som USA:s svar på Anders Tegnell.

Tidningar världen över hakade på och dödförklarade handslaget. Det säger mycket om hur djupt rotade ickeverbala hälsningar som handslag och kramar är i våra normsystem. För någon på autism-spektrumet kan handslaget i sig skapa obehagskänslor, precis som många andra sociala koder flera av oss tar för givna. Förhoppningsvis kan covid19 också lära oss att vara mer ödmjuka inför de sociala normer som vi ofta tar för givet?
Är sociala normer ett hinder för dig eller dina anställda?

Detta tar vi bland annat upp i Mentorskapsutbildningen!