Avbokat, avbeställt, inställt. Är du inte inom dagligvaruhandel eller hygienartiklar har du säkert sett efterfrågan dyka de senaste veckorna? Som utbildningsledare på Mentorskap hör jag och mina kollegor dagligen från arbetsgivare som går på knäna i spåren av Corona-utbrottet.

När finanskrisen under 2008 drabbade den amerikanske tillverkaren Barry-Wehmiller sjönk kundernas beställningar med 40%. Vd:n Bob Chapmans ryggmärgsreaktion var att börja avskeda. På många sätt är situationen liknande idag – kanske värre. Vi har ännu inte nått peak corona och fler varselvågor lär skölja över redan hårt ansatta branscher.

Styrelsen på Barry-Wehmiller förberedde uppsägningar, men vd:n kom att tänka på värdegrunden, som hade omarbetats sedan början av 2000-talet. ”We measure success by the way we touch the lives of people”, var ett av ledorden i förändringen. Vd:n såg numera företaget som en familj. Hur skulle en familj rida ut stormen?

”Det är bättre att alla lider lite, än att någon ska lida mycket.”

Efter att ha övertygat sin styrelse sjösatte vd:n ett permissionsprogram, där varenda anställd var tvungen att ta 4 veckors obetald semester. Att fokusera på känslan av att vara en familj, att klara av något tillsammans – kombinerat med tydlig internkommunikation och regelbundna uppdateringar om det ekonomiska läget – gav effekt. En del anställda erbjöd sig att ta 8 veckor obetald semester, så att deras kollegor med mindre marginal kunde ta färre obetalda veckor. När konjunkturen väl vände, ökade företagets tillväxt snabbare än någonsin tidigare.

Bob Chapman tror att detta berodde på att kärnvärdena och företagskulturen hade stärkts av det yttre hotet. Personalen hade tillit för ledarskapet och det då okonventionella sättet att möta lågkonjunkturen.

Beslutet att rädda jobben genom permission gjorde våra medarbetare stolta över att jobba på ett företag som brydde sig om dem på riktigt, säger Bob Chapman.

Barry-Wehmiller lyckades spara 20 miljoner USD och när krisen var över följde tre succéår i rad. Företaget betalade ut lönen motsvarande den ”uteblivna” arbetstiden under krisåren.

Simon Sinek tog upp exemplet med Barry-Wehmiller i ett Ted talk om den trygge ledaren.

Han menar att många personer i chefsposition har fått en tilldelad auktoritet, som gör att de anställda gör som de säger, men att de anställda däremot skulle aldrig följa sin chef, t.ex. i en kris.

“En ledare är någon som ser till det bästa för den runt omkring den. Vi människor följer en sådan person, som har gjort valet att vara en ledare, säger Simon Sinek.”

Idag står vi inför en liknande efterfrågebaserad kris som testar våra företags kärnvärden och hur väl ledarna följer dessa. Många har redan varslat stora delar av personalstyrkan, både nationellt och här i Göteborg. En förmildrande omständighet för svenska företagare är att regeringen erbjuder ett stöd för den arbetsgivare som permitterar anställda i brist på arbete.

Krisen vi står inför för med sig stora förändringar, men den ger också framför allt större företag som Barry-Wehmiller möjligheten att testa hur företagskulturen påverkar de strategiska besluten.

Är du en ledare? Och vilken väg tar du?