Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien.

På Kunskapsdialog den 7 december presenterade Tom studien. Tack alla som kom! Lyssna till eftersnacket!