Att inkludera mera på våra arbetsplatser genom Mentorskap är ett bra och konkret sätt att bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagens utveckling och lönsamhet!

Glädjande nog arbetar 3 av 4 företag med hållbarhet som också börjar bli en alltmer integrerad del av affären. 9 av 10 som arbetar aktivt med hållbarhetsarbete anser att det är lönsamt (Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2017).

Hållbarhet – mer än miljö!
Läs mer om Agenda 2030

Vill din arbetsplats göra skillnad? Bli Mentor!

Nästa utbildningsomgång – 7 november och 13 november.
Är ni också nyfikna på att lära er mer om kognitiva nedsättningar och anpassningar? Är ni nyfikna på vilka styrkor och fördelar mångfald kan ge företaget?

Den 3 April höll vi utbildning i Mentorskap. Gästade oss gjorde tex Bo&Son, Clarion Post, ABF för att nämna några. Deltagandet syftar till att bli Mentor och öppna sin arbetsplats för en målgrupp som har behov av stöd i och inför arbete. Cirka två miljoner i Sverige har en funktionsnedsättning. Och de allra flesta är osynliga. Så här sa en av utbildningsdeltagarna efter första utbildningsdagen:

“det viktigaste jag tar med mig från dagen är att vi ser individen och bemöter hen där hen befinner sig. Inkludering och kommunikation är två starka begrepp att jobba vidare med”

Anmäl er till höstens utbildningsomgång eller låt oss komma till din arbetsplats med Mentorskapsutbildningen! Kontakta mig så tar vi reda på vad som passar er bäst.

 

“Mentorskap erbjuder ett överlägset sätt att lära sig yrkeskunskap och för att socialiseras in på arbetsplatsen” enligt flera studier.

Det Mentorskap vi driver handlar om att göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler genom att utbilda Mentorer på arbetsplatsen – att utöver introduktion i arbetsuppgifter också stötta individen känslomässigt och långsiktigt. Rapporten Strategiskt Mentorskap (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande) bekräftar just att en bredare ansats av Mentorskap behövs. Inkludering, språk och livssituation – här fanns ett glapp i forskningen om Mentorskap. En erfaren och kunnig medarbetare är inte samma sak som en erfaren och kunnig mentor. Det är en mängd olika faktorer från ledningsnivå till organisering och medarbetarnivå som spelar in.
Läs hela rapporten här