Våren är här! Så även Mentorskapsutbildningen tillfälle nr två i år, som gick av stapeln i veckan!

Gästade oss gjorde tex Bo&Son, GF Sak, NSPT Consulting, SE Management, Clarion Post, ABF med flera. Några av dessa arbetar dagligen med individer i behov av extra stöttning för att närma sig arbetsmarknaden. Och ni som har kunskapen – dela med er! Den behövs på våra arbetsplatser! Agera ambassadörer för Mentorskapsutbildningen. Rekommendera den till fler på arbetsplatsen eller till företag/verksamheter som ni kommer i kontakt med som har behov av kunskapen som Mentorskapsutbildningen erhåller!

Den andra delen i ordningen av Mentorskapsutbildningen den 25/4 får samma gäng möjlighet att fördjupa sig kring anpassningar,psykiska funktionsnedsättningar och information om anställningsstöd – då har vi fler nya Mentorer att stötta människor att få tillhöra och tillföra i arbetslivet.

På återseende!

På bild från vänster: Melina Myrbäck Utbildningsledare  Mentorskap, Annica Frank Projektledare Mentorskap, Bo från Bo&Son, Håkan Tegelberg från Utbildningsrederiet och Roya Havtash Utbildningsledare Mentorskap