MENTORSKAP är en pedagogisk process för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Med utbildningen vill vi verka för öppenhet och inkludering. Tillsammans med arbetsgivare gör vi det möjligt för människor att känna en tillhörighet och ett sammanhang.

Mentorerna får:

HELDAG

 • Övergripande kunskap om inkludering och social hållbarhet.
 • Ta del av framgångsfaktorer och fallgropar för ett framgångsrikt Mentorskap
 • Kunskap om livsvillkor för människor i utanförskap/risk för utanförskap
 • Kunskap om kommunikation och bemötande
 • Kunskap om hur du kan bidra i arbetslivsinriktad rehabilitering och anställning av människor som står utanför arbetsmarknaden.
 • Chansen att medvetandegöra och stärka kompetensen bland sina medarbetare med målet att öka tryggheten.
 • Möjlighet att knyta kontakter med offentlig sektor och andra mentorer
 • Kompendium med tips och verktyg till steg-för steg, hur går processen till och vart vänder jag mig med frågor eller funderingar.

Fördjupningstillfälle

 • Kunskap om psykiska funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter i arbetslivet, av Psykolog.
 • Information och analys av färdigheter samt konkreta exempel på anpassningar av arbetssituation och arbetshjälpmedel, av Arbetsterapeuter.
 • Information om anställningar med anställningsstöd, av Arbetsförmedlare.
 • Se Kalender för nästa utbildningsomgång

Mentorskapsutbildningen vill nå ut, sprida kunskap och väcka intresse och finna samarbeten för att uppnå en mer inkluderande och jämlik arbetsmarknad. Genom att vi har god uppslutning på utbildningarna märker vi att fler företag vill engagera sig för ett hållbart samhälle. Det gör oss hoppfulla! Sedan starten (2014) har vi utbildat över 300 mentorer! 

När är nästa utbildningstillfälle? Klicka här för datum och anmälan.

Utbildningen bedrivs av Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Insjöriketsom finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 11 kommuner (Mölndal, Härryda, Partille, Lerum och Alingsås + Göteborg) och Västra Götalandsregionen.

Vad händer sedan?

Du får diplom efter genomgången utbildning. Du diplomeras som Mentor, med kompetens att leda och stötta individer med behov av extra stöd för att närma dig arbetsmarknaden och för fortsatt bidragande till ökad mångfald på arbetsmarknaden.

Viktigt att känna till är också att du inte per automatik förbinder dig öppna upp din arbetsplats genom att gå utbildningen. Men detta ska givet hos dig vara ambitionen. Vi stöttar och hjälper dig på vägen. Gemensamt behöver vi först och främst matcha rätt deltagare för just din verksamhet.

Vart?

Yesbox i Gamlestadens Fabriker, Hus B13
Gamlestadsvägen 4
(En entreprenörskvarter i samverkan med Göteborgs stad.)

Hitta till Yesbox.

Utbildningen är kostnadsfri, anmälan är bindande. Uteblivet deltagande faktureras med 500 kr.

"Min kollega var en annan person dagen efter utbildningen. Det blev en stor skillnad i bemötande och större säkerhet i sitt handledarskap gentemot individerna på företaget." (Chef Rundqvist och Co)