Utbildningsledare Melina Myrbäck, Elisabet Blumenfeld Larsson, Anna Scherlin och projektledare Annica Samuelsson stod för dagens innehåll. Satte agendan gjorde också företagen som gick Mentorskapsutbildningen så som tex Swesam, Liseberg, Förvaltnings AB Framtiden, Skyltmax, Effort och många fler med dem!

Detta var årets tredje utbildningsomgång i Yesbox lokaler. Det var på många sätt en givande dag med så mycket kompetens och engagemang i rummet! Det fanns en efterfrågan på en än större samverkan myndigheter och organisationer emellan i fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering. Likaså berörde kognitiva nedsättningar och hur det kan te sig att leva med psykisk ohälsa och i utanförskap.

Det krävs helt klart möten likt detta! Det är en bra början och grund för offentlig sektor och näringsliv att med större tillit och långsiktighet bygga en gemensam plan för att skapa ett inkluderande samhälle.

TACK till detta mentorsgäng!