OM OSS

Vilka är vi?

Mentorskap är ett utbildningsprojekt framtaget av Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Insjöriket som finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 11 kommuner (Mölndal, Härryda, Partille, Lerum och Alingsås + Göteborg) och Västra Götalandsregionen.

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

I samordningsförbunden möter vi dagligen människor som av någon anledning befinner sig utanför arbetsmarknaden. I samarbete med dig som arbetsgivare och mentor vill vi skapa en mer hållbar arbetsmarknad. Ni breddar er rekryteringsbas och vi bidrar med engagemang, stöd och kunskap. Att fler personer kommer ut i arbete med mindre offentlig försörjning som effekt gör, att vi tillsammans skapar vinster för samhället såväl ekonomiskt som socialt. 

Att vara behövd, ha ett sammanhang och få bidra till samhället är ett grundläggande behov. Vi kan utbilda er personal och finnas med som stöd till dig som arbetsgivare och till personen som vill in på arbetsmarknaden.

Utbildningsledare och projektledare i Mentorskapsprogrammet har olika utbildningsbakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Det är det tvärprofessionella och samverkan som gör samordningsförbundens personal tillgängliga gentemot de som behöver oss! Beteendevetare, hälsovetare, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter – alla med kunskap om arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.