UTBILDADE MENTORER

Business Performance

"En utbildning i ett viktigt ämne som vi rekommenderar varmt. Ger er en ökad förståelse vad ett mentorskap innebär, för individen och för er som anställda/ägare till företag. Vad innebär det att ta emot en individ med funktionsvariation som ex, att ta hand om och att guida rätt, denna utbildning ger er detta.
Detta känns som ett måste för alla företag att jobba aktivt med och låta anställda få gå en så viktig utbildning"

Harri Saarinen
AO Chef Säljutveckling
Mobil +46 (0) 702-10 18 54
Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
www.businessperformance.se

Tillbaka till Utbildade Mentorer