UTBILDADE MENTORER

Delsjöns Hundcenter

Anställda och chefer bidrar till att  skapa en kultur i våra företag som leder till välmående. Mentorskapsutbildningen innehåller en bra grund och borde vara en självklarhet för oss som ÄR samhället.

Pernilla McMahon
Delsjöns Hundcenter
Hammarbergs backe 10
416 55 Göteborg
0707-308833

Tillbaka till Utbildade Mentorer