UTBILDADE MENTORER

Låssbyvägen Förskola

Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle och öka toleransen för mångfald på vår arbetsplats och i samhället. Innan mentorskapet hade vi arbetat intensivt med vår likabehandlingsplan. Att få ge de människorna som kommer till oss, positiva upplevelser och dela med oss av vårt arbete känns fantastiskt! All kommunal verksamhet borde utbilda sig i Mentorskap för att sedan ta emot människor som kanske väljer att utbilda sig inom de olika yrkesområdena. Vi behöver dem!

Helene Joabsson
Barnskötare/Mentor
Låssbyvägen 55 Förskola
Västra Hisingen

Tillbaka till Utbildade Mentorer