UTBILDADE MENTORER

Rundqvist & Co

Min kollega dagen efter utbildningen: det blev en stor skillnad i bemötande och större säkerhet i sitt handledarskap gentemot individerna på företaget.

Rundqvist & Co
Eva Lindegren
info@rundqvistco.se
0761-877742

Tillbaka till Utbildade Mentorer