UTBILDADE MENTORER

Skyltmax Partille

"Lärde mig hur man kan skapa en bra struktur kring medarbetaren. Bättre förståelse kring varför vissa personer agerar på ett visst sätt och behöver extra stöd"

Oliver,
medarbetare och mentor, Skyltmax

Tillbaka till Utbildade Mentorer