Hur kan näringsliv och myndigheter tillsammans skapa en inkluderande arbetsplats? Det stod på dagordningen när Mentorskap presenterade sitt koncept inför lokalt näringsliv och myndigheter hos Samordningsförbundet i Uppsala den 6 december.

Ett företag som har kommit en lång väg är XXL Uppsala och varuhuschefen Göran Johanson. Göran och hans kollegor har sedan en lång tid tillbaka arbetat med inkludering på arbetsplatsen och efter hand utvecklat ett socialt ansvarstagande på ett strukturerat sätt.

Göran berättar att ett holistiskt perspektiv, det vill säga att se hela människan framför dig, har underlättat mottagandet av personer som behöver stöttning för att närma sig arbete. Att fokusera på lösningar har också påverkat resultat och tid på arbetsplatsen positivt.
Särskilt utsedda handledare har använt skolverkets handledarmaterial som stöd för en bra introduktion, stöttning och utveckling för individen.

Göran berättar att uppgifterna till en början är väldigt avgränsade för att sedan kunna utvidgas och fördjupas enligt en individuell plan. Individer som rehabiliterats i arbete och sedan fått anställning på XXL har själva blivit handledare. Det har skapat en yrkesstolthet och utvecklingsanda!

Vad ska en arbetsledare tänka på för att inkludera mera? Här ger Göran ger några av sina bästa tips:

  • Hitta kreativa lösningar
  • samarbeta
  • förankra beslut internt
  • utse en ansvarig (mentor)
  • ha ett stort mått av struktur

Och glöm inte att lyfta individer som goda exempel!

Han nämner att det finns många lokala initiativ till socialt ansvarstagande hos XXL-butikerna runt om i Sverige. Tillsammans med arbetsförmedlingen är XXL igång med att skapa en standard för alla butiker. Den ska underlätta inkludering och utbildning av personal som kan handleda samt göra XXL till en arbetsplats med mångfald på alla orter där butikerna finns.