Karlsson, Tom S and Viveka Nilsson. 2017. Bristande samordning och liten förståelse. En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap. Vol. Rapport 143. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige.

Kunskapsdialog 7 december kl 8.30 -10.00.
Plats: Samordningsförbundet Göteborg Väster, Järnbrotts prästväg 2, 42 147 Västra Frölunda 

Anmälan till: Annica.samuelsson@vastra.goteborg.se. Skriv Kunskapsdialog i ämnesraden.

I vårt förra nyhetsbrev hintade vi om en kunskapsdialog som riktar sig till Samordningsförbundens personal, såväl som Arbetsförmedlingens, Kompetenscentrums eller andra verksamheter i parternas regi som arbetar arbetsgivarnära. Chefer och medarbetare – Välkomna!

Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien. På Kunskapsdialog den 7 december presenterar Tom studien i sin helhet.

Se Kalender för detaljerad info