Mentorskapsprojektet rivstartade året med en Uppdragsutbildning i Mentorskap.

Tina Svensson, processledare, på Arbetsmarknadsenheten 2 efterfrågade utbildningen i samband med att de startat upp ett samarbete med Göteborgs Universitets lokalvårdsavdelning. Ett samarbete för att möjliggöra att den mest utsatta av grupper kan få in en fot på arbetsmarknaden – utlandsfödda kvinnor i långvarigt utanförskap.

Gästspelade gjorde Roya Havtash som för Mentorskap drog en fördjupad presentation om sina erfarenheter och arbetet med nyanlända och utlandsfödda kvinnor. Om hur det känns att börja om på nytt. Om sociala koder, ny rollfördelning och normer i det nya samhället. Om strukturella och individuella hinder. Men framför allt  Om vilka resurser och vilka krafter som finns i livserfarenheter. Och att våga ställa krav och ha förväntningar för att frammana dessa.

Kloka medarbetare och nu blivande mentorer från GU hade verkligen de där egenskaperna för att också kunna bidra med ett känslomässigt stöd, utöver introduktionen i arbetsuppgifterna, som så viktigt för att välkomna dessa individer in i sin verksamhet. Mentorskaps projektgrupp tyckte det var väldigt givande och roligt att lyssna till era tankar om handledning och om att ta emot individ i behov av extra stöttning  till er arbetsplats.

Utvärderingarna vittnade om att Mentorskap som pedagogisk process och struktur samt kunskap om funktionsvariationer och psykisk ohälsa hade givit en bra grund för det kommande samarbetet GU och Arbetsmarknadsenheten emellan. Det gläder oss verkligen!

Det är precis det som Mentorskap vill åstadkomma! Initiera och bidra till att inkluderingen av individer i behov av extra stöttning på arbetsmarknaden präglas av kunskap och inte av fördomar! För en tryggare och mer professionell hantering som gynnar både individ, Mentor och arbetsplats.

Nästa gång ses vi på Mentorskapsutbildningens Fördjupningsdel den 3 April på Yesbox! Tack alla.

Pssst! 21 Mars är nästa utbildningstillfälle för dem som inte gått Mentorskapsutbildningen men som önskar gå.