Igår hade Mentorskap med personal från Samordningsförbunden vårt andra inspirationstillfälle sedan genomgången utbildning hösten 2017. Detta för att levandegöra och påminna oss om hållbarhetskommuikation och varumärkeskänedom, som så viktigt för att förstå de företag vi möter. Socialt hållbarhetsarbete sker bäst på regional och lokal nivå. Att öppna upp sin arbetsplats för personer med funktionsvariationer genom Mentorskap ÄR att bidra till mänskliga och egna vinster, Det är också i allra högsta grad att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Tack Cecilia från SMIND, Sustainable Mind AB och kloka kollegor i samordningsförbunden. Utan er – ingen inkluderande arbetsmarknad