Annica Samuelsson

Projektledare Mentorskap

Socionom med kunskap om hur socialt arbete bedrivs och offentliga organisationer fungerar. Har de senaste tio åren på olika sätt arbetat med människor i behov stöd att närma sig ett arbete eller studier. Särskilt med betoning på vikten av samverkan och ett normkritiskt förhållningssätt. Med Mentorskapsutbildningen önskar jag öka kunskapen och stärka samarbeten. På olika nivåer, mellan offentliga stödfunktioner och arbetsgivare men framförallt mellan människor - för att få en ökad inkludering i vårt samhälle.

Samordningsförbundet Göteborg väster
Järnbrottsprästväg 2, Västra Frölunda

Telefon: 0728-567 504
E-post:
annica.samuelsson@vastra.goteborg.se

Anna Scherlin

Utbildningsledare Mentorskap, Arbetsförmedlare

Arbetar med utredning av arbetsförmåga och anordnare av praktik-och arbetsträningsplatser. Utbildad inom juridik och hållbarhet. Brinner för att ta tillvara på resurser, mänskliga såväl som ekonomiska och miljömässiga. Mentorskap och hållbarhet handlar om win-win, alla skall tjäna på det.

Samordningsförbundet DELTA
VICan-teamet
Lundby hamngata 22

Telefon: 010-488 19 00
E-post:
anna.scherlin@arbetsformedlingen.se

Elisabet Blumenfeld Larsson

Utbildningsledare Mentorskap, Jobbcoach Disa+

Utbildningsledare i vuxenpedagogik, retorik, presentationsteknik, kommunikation och ledarskap. Har lång erfarenhet av att leda företagsutbildningar inom studieförbund och hos privata aktörer.  Utbildad inom marknadsföring och försäljning, Diplomerad projektledare, Supported Employment och IPS. Är nyfiken på hur vi människor kommunicerar och förstår varandra.

Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Nordhemsgatan 12, Göteborg

Telefon: 010-486 15 29
E-post:
elisabet.blumenfeld-larsson@arbetsformedlingen.se

Melina Myrbäck

Utbildningsledare Mentorskap, Samordnare

Utbildad beteendevetare och har jobbat med människor på olika sätt i över 20 år. Har stor erfarenhet av att stötta personer med psykisk ohälsa och en stark tilltro till att det finns en plats för alla på arbetsmarknaden. Ingen enkel match men genom mentorskapsutbildningen kommer vi ett steg närmare.

Samordningsförbundet Insjöriket - Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
Brogatan 16, 431 30 Mölndal

Telefon: 010-487 12 93
E-post:
melina.myrback@arbetsformedlingen.se

Terese Matenda

Utbildningsledare Mentorskap, Arbetsgivarkoordinator

Utbildad beteendevetare med mångårig erfarenhet av att coacha och att rekrytera. Min styrka är att skapa hållbara möjligheter för människor och företag genom relationsskapande. Att skapa mötesplatser och föra samman människor och företag är det bästa jag vet! Det är då det händer, människor och företag hittar varandra och för varandra framåt.

Samordningsförbundet Göteborg Väster & Samordningsförbundet Göteborg Nordost
Järnbrottsprästväg 2, Västra Frölunda (väst)
Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg (nord)

Telefon: 010-487 63 28
E-post:
terese.matenda@arbetsformedlingen.se

 

Anneli Eriksson

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Leg Arbetsterapeut

Arbetar dagligdags med utredning av arbetsförutsättningar/arbetsförmåga av arbetssökande. Uppdraget innefattar även anpassning av arbetssituation för de arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och anställning. 

Arbetsförmedlingen | Rehabilitering till arbete
Topasgatan 1, Västra Frölunda

Telefon: 010-4862643
E-post:
anneli.eriksson@arbetsformedlingen.se

Christina Edlund

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Arbetsförmedlare

Fokuserar på möjligheter och uppmärksammar vad som motiverar andra och skapar delaktighet för en engagerad atmosfär. Har som socionom mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer. Den röda tråden i min karriär har varit mänskliga möten vid förändring och nyorientering. Har de senaste 13 åren arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen Frölunda
Topasgatan 1, Västra Frölunda

Telefon: 010-486 22 99
E-post:
christina.edlund@arbetsformedlingen.se

 

Hans Modig

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, SIUS-konsulent

Utbildad inom Statsvetenskap och arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 1999. Stöd till personer med funktionsvariation är mitt område och den röda tråden som följt mig genom hela mitt arbetsliv. Den egna viljan är den absolut största drivkraften, med rätt stöd kan alla hitta en plats att växa och utvecklas.

Arbetsförmedlingen Frölunda
Topasgatan 1, Västra Frölunda

Telefon: 010-486 11 15
E-post:
hans.modig@arbetsformedlingen.se

Lillot Hassnert

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Leg psykolog, specialist neuropsykologi

Legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av rehabilitering till arbete. Specialist i neuropsykologi och är van vid att möta människor med varierande bakgrund och erfarenheter.

Arbetsförmedlingen | Rehabilitering till arbete
Topasgatan 1, Västra Frölunda

E-post: lillot.hassnert@arbetsformedlingen.se

Mona Martinsson Bergström

Utbildningsledare fördjupningsdel Mentorskap, Leg Arbetsterapeut

Arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2004. Har sedan examen år 1979 arbetat med människor som har haft olika somatiska, psykiska kognitiva och sociala hinder och begåvningshinder Har stor kunskap om hur dessa funktionsnedsättningar på olika sätt kan påverka en aktivitets/-arbetsförmåga och likaså hur arbetsmiljön kan påverka arbetsförmågan. Brinner just för arbetslivsinriktad rehabilitering där nyckeln är att ha ett gott samarbete med arbetssökande och arbetsgivaren tillsammans. Det ska vara positivt både för arbetssökande och arbetsgivare, för att få en bra och hållbar lösning!

Arbetsförmedlingen | Rehabilitering till arbete
Gamlestadsvägen 4, Göteborg

Telefon: 010-4867041
E-post:
mona.martinsson-bergstrom@arbetsformedlingen.se

Steffen Radl

Personalvetare, Rehabvägledare

Personalvetare som arbetat med personalfrågor, som säljare och nu i många år på Arbetsförmedlingen. Arbetar idag som rehabvägledare samt arbetsgivaransvarig med att, utifrån förmåga, stötta våra deltagare att närma sig arbetsmarknaden. Jag är med i arbetet att sprida och nå ut med Mentorskapsutbildningen bland arbetsgivare i Göteborgs kranskommuner.

Samordningsförbundet Älv och Kust – Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö
Bilgatan 20, 442 40 Kungälv

Telefon: 010-4868782
E-post: steffen.radl@arbetsformedlingen.se